“Je beschermt kinderen niet door ze erbuiten te houden”

Wat is de grootste blinde vlek van adviseurs als het om scheiden en kinderen gaat? Lees het interview met Marieke Lips van KindsInBetween

Je bent Kindbehartiger. Hoe is dat zo gekomen?

“Ik ben zelf kind van gescheiden ouders, maar heb lange tijd gedacht daar niets mee te willen doen. Het zaadje werd geplant toen ik tijdens mijn rechtenstudie de minor Jeugdrecht volgde. Ik heb onderzoek gedaan naar Nederlandse en buitenlandse modellen en ontdekte dat er in Nederland niet een specialisatie van kindbegeleider bestond. Ik heb toen in 2015 de functie van Kindbehartiger ontwikkeld, gebaseerd op het Australische model waarbij iemand naast de kinderen staat, als steunfiguur in zowel zorg- juridisch opzicht.” 

Wat is de grootste blinde vlek van adviseurs als het om scheiden en kinderen gaat?

“Ik zie dat adviseurs, maar ook de ouders, vaak over de hoofden van kinderen dingen besluiten. Er wordt een ouderschapsplan gemaakt, een huis gezocht, maar het kind wordt daar niet in betrokken. Of, in het beste geval, wordt er één keer met het kind gesproken. Maar kinderen hebben recht op informatie en uitleg. Dat is vastgelegd in artikel 17 van het Kinderrechtenverdrag. En die uitleg hebben ze ook nodig. Men denkt vaak de kinderen te beschermen door ze erbuiten te houden, maar niets is voor een kind zo vervelend als onzekerheid. Je kunt ze dus beter dingen vragen en uitleggen over de scheiding. Ze kunnen veel meer aan dan we denken.”

Kinderen meer betrekken in het scheidingstraject. Wat versta je daaronder?

“Als kinderen zich onvoldoende gekend voelen in het scheidingstraject, kan dat behoorlijk ernstige gevolgen hebben. Ze kunnen ander gedrag gaan vertonen. Zich schuldig voelen. Zich terugtrekken. Ik heb net met Felix Hoek een podcast opgenomen over ouderonthechting. Hij vertelde over een jongen die daardoor 26 jaar lang zijn vader niet zag. Dat is tijd die je nooit meer kunt inhalen.
Laat dus zien dat je er voor het kind bent, dat je hem hoort en rekening houdt met zijn gevoelens. Probeer hem te leren kennen en zijn vertrouwen te winnen. Als je probeert ze in hun eigen belevingswereld aan te spreken en met hun eigen hulpbronnen gaat werken, kom je erachter wat kinderen nou écht bedoelen.