15 september 2023 – Dag van de scheiding

Dag van de scheiding – 15 september 2023

De dag die in het leven is geroepen door de Vereniging van Familie- en Erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators om aandacht te vragen voor de noodzaak van een goede begeleiding voor partners die gaan scheiden.
Deze noodzaak is er voor de partners, maar ook zeker voor de (minderjarige) kinderen en voor de omgeving zoals opa’s en oma’s.
Het thema van dit jaar is het ouderschapsplan. Een belangrijk document welke vanaf 2009 verplicht is om op te (laten) stellen als je gezamenlijk ouderlijk gezag hebt. In situaties waar het gezag ontbreekt zou het wel wenselijk kunnen zijn een plan op te stellen.
Het ouderschapsplan is een belangrijk document waarin essentiële afspraken staan over de verdeling van omgang met en zorg voor de minderjarige kinderen. Het helpt je zelfs al nadenken over de toekomst ; hoe gaan jullie bijvoorbeeld om als jullie kind(eren) gaan studeren, wat als jullie kind een dure hobby krijgt.
Bij (financiële) onenigheden heb je zo afspraken staan om op terug te vallen.

Als eerder gemaakte afspraken niet meer werken door omstandigheden, wijziging van wensen en behoefte van het kind is het goed om het plan te herzien.

Op 1 januari 2023 is er een wetswijziging in werking getreden waarbij ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag verkrijgen bij erkenning. Dit betekent dat het gezag na erkenning niet meer apart moet worden aangevraagd. Dit was voorheen wel zo. Let op: dit geldt niet voor erkenning voor 1 januari 2023.

Redderadvies kan jullie helpen met het opstellen van een comfortabel ouderschapsplan. Dit kan tijdens de begeleiding van scheiding , maar ook als herziening van een bestaand plan. Dit om in een emotionele rollercoaster toekomstige onenigheden te voorkomen.

Neem contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking.

Warme groet
Tanja